Thomas Grochowiak
Ohne Titel
1962, synthetische Tusche, 36 x 50,5 cm
© Thomas Grochowiak