Thomas Grochowiak
Mancando
1962, synthetische Tusche, 35,5 x 50 cm
© Thomas Grochowiak