Thomas Grochowiak
Furiose Expansion
1961, synthetische Tusche, 73 x 102 cm
© Thomas Grochowiak