Thomas Grochowiak
Attaca con impeto
1960, synthetische Tusche, 36 x 47 cm
© Thomas Grochowiak