Thomas Grochowiak
Passage con impeto im Quartenakkord
1959 –1961, synthetische Tusche, 103 x 73 cm
© Thomas Grochowiak