Thomas Grochowiak
Unisono con fermezza (Ballung in Aktion)
1959, synthetische Tusche auf Karton, 40 x 67 cm
© Thomas Grochowiak